Kapat
Kasko
Hizmet Listesi

Bu sigorta ile karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

Hususi kullanılan otomobil, kamyonet ve minibüs araçlar için düzenlenen paket poliçedir.

Teminatlar

 • Çarpma, çarpışma, devrilme, yanma
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi,
 • Sel ve su baskını,
 • Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 • Yetkisiz kişilerce çekme - çekilme zararları,
 • Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
 • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar
 • Kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi
 • Kemirgen hayvanların vereceği zararlar ( Sadece otomobil, kamyonet, minibüs kullanım tarzı olan araçlar için verilir.)

Ek Teminatlar

 • Araç Yardım Hizmeti
 • İkame Araç Hizmeti
 • Mini Onarım Hizmeti
 • Ferdi Kaza Koltuk Sigortası
 • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
 • Hukuksal Koruma Sigortası