Kapat
Hizmetler
Hizmet Listesi
Lastik Değişimi
Ümit Otomotiv'de Lastik DeğişimiOtomobillerin tekerlekleri belirli derecede bir açıyla hareket ederler ve birbirlerine paraleldir. Rot ayarı düzgün olan araçlarda tekerleklerin arasında açı ve uzaklık farkı bulunmaz. Rot ayarı, aracın direksiyonunu bir yöne çevrildiği zaman tekerleklerin de aynı yöne bakmasını sağlayan önemli bir ayardır .Rot ayarı bozuk olan araçlar sürüş esnasında sağa veya sola çeker. Buna ek olarak rot ayarı bozuk olan araçların tekerlek dişlileri zedelenir ve daha çabuk eskir. Rot ayarının bozuk olduğu, dönüş esnasında tekerleklerden ses gelmesiyle ve tekerleklerin doğrultusuyla direksiyonun doğrultusu arasında fark bulunmasıyla anlaşılır. Rot ayarının yapılabilmesi için öncelikle lastiklerin balans ayarına bakılır. Eğer bir sorun varsa öncelikle balans ayarı düzeltilir ve daha sonra rot ayarına geçilir ve daha sonra aracın lastiklerinin basınç ayarları yapılır. Aracın rot ayarının bozuk olduğu tespit edildikten sonra farklı sensörler aracılığıyla tekerlekler rot ayarı programının olduğu bilgisayara bağlanır. Bu bilgisayarda rot ayarının bozukluk derecesi tespit edilir. Daha sonra makinanın gösterdiği doğrultuda olması gereken değerlerde tekerlerin rot ayarı yapılır. Her iki yanda bulunan tekerler birbirlerine paralel olduğunda rot ayarı tamamlanır. Son aşamada aracın direksiyon ayarı yapılarak direksiyonun düz durması sağlanır.
Lastik Oteli
ASTİKLERİNİZİ DOĞRU DEPOLAYIN, ÖMRÜNÜ UZATIN!1. Lastiklerinizin uzun ömürlü olması için daima kuru, serin ve iyi havalandırılmış depolama alanlarında depolayınız. Depolama alanlarında rutubet, asit, petrol türevleri, yağ, gres ve benzeri kimyasal maddelerin bulunması lastik ömrünü kısaltır.2. Lastiklerinizi yüksek sıcaklık altında olmamalı ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.3. Depolama alanlarında elektrik motorları gibi ozon yayan kaynakları çalıştırmayınız. Aydınlatma için floresan ışık kullanmayınız.4. Lastiklerin istifine özen gösteriniz. Kısa süreli depolamada lastiklerinizi yatay olarak ve üst üste 1.20 metreyi geçmeyecek şekilde yerleştiriniz. Uzun surely depolamada, lastiklerinizi palet çatalları üzerinde dik pozisyonda olmasına dikkat ediniz. Zemine asgari 10 santimetre mesafede yerleştirerek, olası şekil bozukluklarını engellemek için de ayda bir defa lastiklerinizi döndürünüz.SERİN ORTAMDA DEPOLAYINLastiklerinizi daha iyi muhafaza etmek için kuru ve iyi havalandırılmış ortamda depolayın.ZARARLI MADDELERDEN UZAK TUTUNLastiklerinizin ömrünü uzatmak için rutubet, asit, petrol, yağ, gres vb. kimyasal maddelerden uzak tutun.DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞINDAN KORUYUNGüneş ışığı ve yüksek sıcaklık lastiklerin formuna zarar verir. Lastiklerinizin güneş ışığı almasını engelleyin, yüksek ısıdan koruyun.OZON KAYNAKLARINDAN UZAK TUTUNFloresan ampuller, elektrikli ısıtıcılar, elektrik motorları lastiğe zarar veren ozon gazı yayarlar. Ozon gazı lastikte çatlamalara sebep olur.YERE 10 CM MESAFELİ DEPOLAYINLastiklerinizi uzun süreli depolarken zemine en az 10 cm mesafede ve dik şekilde yerleştirin. Lastikleri yatay biçimde üst üste koymak zorunda kalırsanız en fazla 150 cm yükseklikte depolama yapın ve olası şekil bozukluklarını engellemek için ayda bir defa lastikleri alt-üst yapacak biçimde döndürün.BEŞ YILDA BİR UZMAN KONTROLÜNDEN GEÇİRİNLastiklerinizi uzun süreli kullanmak ve güvenle yol almak için Beş yılda bir uzman kontrolünden geçirmeyi ihmal etmeyin.
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.Zorunlu Trafik Sigortanızı Hemen Yaptırın, Trafiğe Güvenle Çıkın!Siz aracınızı ne kadar güvenle kullanırsanız kullanın, başınıza istenmeyen bir kaza gelebilir. Kaza anında karşı tarafa verdiğiniz hasarı karşılayan Trafik Sigortası, yapılması zorunlu bir sigorta ürünüdür. Sigorta süresi sona ermiş veya sigortası olmayan araçlar tespit edildikleri anda trafikten men edilirler.Siz de Ümit Otomotiv güvencesiyle Zorunlu Trafik Sigortanızı yaptırın, trafiğe güvenle çıkın.Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Kapsar?Kazaya sebep olmanız halinde karşı aracın hasarını karşılama,Karşı araçta bulunan kişilerin ilk yardım, muayene, tedavi ve hastane giderleri,Aracınızın bir kişinin ölümüne neden olması halinde ölen kişinin defin masrafları ile kişinin yardımından mahrum kalanlara destekten yoksun kalma zararını teminat altına alır.
Kasko
Bu sigorta ile karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.Hususi kullanılan otomobil, kamyonet ve minibüs araçlar için düzenlenen paket poliçedir.TeminatlarÇarpma, çarpışma, devrilme, yanmaÜçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucunda meydana gelen zararlar,Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi,Sel ve su baskını,Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,Yetkisiz kişilerce çekme - çekilme zararları,Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlarKaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesiKemirgen hayvanların vereceği zararlar ( Sadece otomobil, kamyonet, minibüs kullanım tarzı olan araçlar için verilir.)Ek TeminatlarAraç Yardım Hizmetiİkame Araç HizmetiMini Onarım HizmetiFerdi Kaza Koltuk Sigortasıİhtiyari Mali Sorumluluk SigortasıHukuksal Koruma Sigortası